MUDr. Peter Pöthe

Pozvánka na výcvik

Výcvik Vztahové psychoterapie dětí a adolescentů

 

INSTITUT PSYCHOTERAPIE DĚTÍ A RODIČŮ (IPDAR) nabízí první systematické vzdělávání v oblasti individuální psychoterapie dětí a dospívajících. Cílem výcviku je předávání a výměna teoretických znalostí a praktických zkušeností v oblasti individuální psychoterapeutické péče o děti a dospívající. Vzdělávání bude inspirované zejména znalostmi a zkušenostmi lektorů, jejichž praxe je založena na porozumění psychické realitě klienta a vztahové dynamiky mezi klientem a terapeutem. Lektoři vycházejí z předpokladu, že cílem psychoterapeutické pomoci klientovi je dosažení psychické změny. Za nositele a zdroj psychické změny při tom nepovažují žádnou teorii, techniku ani předmět, ale především terapeutický vztah.Výcvik ve Vztahové psychoterapii dětí a adolescentů bude rozdělen do 8 bloků po 12 hodinách, které budou zahrnovat teoretické semináře a skupinové supervize. Hlavní důraz bude při tom kladen na praktickou aplikaci teoretických a technických znalostí. Výcvik je určen především kolegyním a kolegům vzdělaných v oblasti psychoanalyticky a psychodynamicky orientované psychoterapie, gestalt terapie, psychoanalýzy, integrované psychoterapie anebo jungiánské analytické psychoterapie.

 
—– ČAS a PROGRAM —-

pátky: od 13,00 do 19,00
soboty: od 9,00 do 18.00

 

8.9.-9.9. 2017: Stadia emočního vývoje, vývoj mozku, emoční vazba, mentalizace (Pöthe)

20.10.-21.10.2017: Psychická změna, terapeutický vztah, technické parametry (Pöthe)

1.12.-2.12.2017: Indikace a klinická problematika dětí od 0 do 11 let + skupinová supervize (Pöthe,Sakař)

9.2.- 10.2.2018: Indikace a klinická problematika adolescentů + skupinová supervize (Pöthe, Galbavý)

23.3.-24.3.2018: Psychické trauma a krizová pomoc + skupinová supervize (Pöthe)

1.6.-2.6.2018: Terapeutické konzultace s rodiči + skupinová supervize (Pöthe, Sakař)

21.9.-22.9.2018: Rozvodová a porozvodová péče + skupinová supervize (Pöthe, Sakař, Košňarová)

9.11.-10.11.2018: Náhradní rodičovská péče + skupinová supervize (Pöthe, Galbavý)

Podrobný program dostane každý účastník před zahájením vzdělávacího bloku.
Součástí vzdělávání jsou individuální supervize, které by měly proběhnout v rozsahu nejméně 25 terapeutických sezení po čtyřech terapeutických sezeních s jedním dítětem a jedním adolescentem. O supervizorech budeme informovat po zahájení výcvik.
Po absolvování výcviku dostanou účastníci certifikát Institutu psychoterapie dětí a rodičů.

 
—- PŘEDNÁŠEJÍCÍ —-

MUDr.Peter Pöthe (Praha), psychoanalyticky orientovaný psychiatr a psychoterapeut dětí a dospívajících, lektor odborných kurzů a přednášející na VŠ, autor odborných publikací a monografií, psychoterapii dětí se věnuje od r. 1995, zakládající člen a jednatel IPDAR. (více na www.dr-pothe.com)

Mgr.Petr Sakař, Ph.D. (Brno), psychoanalyticky orientovaný psycholog a psychoterapeut dětí a dospívajících, publikuje, přednáší a lektoruje o psychologii a psychoterapii dětí a dospívajících, psychoterapii dětí se věnuje od r. 2004, jednatel IPDAR. (více na www.psychologie-psychoterapie.cz).

Mgr.Martin Galbavý (Praha), psychoanalyticky orientovaný psychoterapeut specializující se na práci s dětmi a rodinou, má bohaté zkušenosti s prací s opuštěnými a traumatizovanými dětmi, přednáší a pracuje jako terapeut v organizaci Za branou a výkonný ředitel Institutu poradenství a psychoterapie Modré dveře. (více na www.galbavy-psychoterapie.cz)

Mgr:Radka Košňarová (Praha) , rodinná terapeutka se specializací na práci s rodinou řešící konflikty ve vztazích, dopady rozchodu a rozvodu rodičů na děti. Má dlouhodobé zkušenosti s využíváním metody mediace jako nástroje vedoucím k dohodě rodičů v konfliktu. Vede pracoviště Ambulantně terénního centra organizace Dům tří přání zaměřené na práci s dětmi a jejich rodinami v náročné životní situaci. Privátně se věnuje rodinnému poradenství a terapeutické práci s adolescenty (více na www.radkakosnarova.cz )

 

 

— MÍSTO —-
Praha, bude upřesněno
— CENA —-

20.000 Kč (do 30.4.2017)
23.200 Kč (po 30.4.2017)

Za individuální supervize se platí supervizorům dle jejich cenníků.
Počet účastníků je omezený.

 

Přihlásit se můžete zde