O Institutu psychoterapie dětí a rodičů

Činnost...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kurzy

Cílem kurzů IPDARu je předávání a výměna teoretických znalostí a praktických zkušeností v oblasti individuální psychoterapeutické péče o děti a dospívající. Vzdělávání je inspirované zejména znalostmi a zkušenostmi lektorů, jejichž praxe je založena na porozumění psychické realitě klienta a vztahové dynamiky mezi klientem a terapeutem. Lektoři vycházejí z předpokladu, že cílem psychoterapeutické pomoci klientovi je dosažení psychické změny. Za nositele a zdroj psychické změny při tom nepovažují žádnou teorii, techniku ani předmět, ale především terapeutický vztah.

Řekli o nás

Absolvování ročního výcviku ve Vztahové psychoterapii dětí a adolescentů u MUDr. Petra Pötheho není o „suché, konzervativní, náročné“ psychoanalýze, i když psychoanalytické pojmy přirozeně užívány byly. Poprvé jsem však měla pocit, že těm základním začínám rozumět anebo si víc dokážu v praxi představit, jak je využít např. při tvorbách hypotéz o klientovi. Výcvik byl pro mě dále přínosný především v tématech rozvodové a porozvodové péče o děti a jak tyto náročné situace vnímat hlavně z pohledu dítěte. Kazuistiky a diskuze oživovaly a uvolňovaly poměrně náročnou časovou dotaci. V neposlední řadě mi byl velice sympatický lidský projev pana doktora a oceňuji jeho pokoru v souvislosti s jedinečnými a často náročnými životními příběhy klientů.

– Mgr. Petra Lišková, psycholožka, 11. 10. 2019

Psychoterapeutický výcvik vedený zkušenými lektory v čele s MUDr. Peter Pöthe mi umožnil doplnit a přehodnotit můj systém péče o děti a adolescenty. Výcvik byl pro mne významný tím, že v kontextu podpory dítěte a jeho rodiny nyní přemýšlím nad vnitřním světem, vnitřní realitou dítěte nebo adolescenta a jeho rodiny. Přemýšlím nad tím, co potřebuje, jak bezpečně zabezpečit jeho růst v rodinném systému. Porozumění vnitřnímu světu dětí a adolescentů mi umožňuje ve spolupráci s ošetřujícími lékaři snižovat léky, ve spolupráci se školskými poradenskými pracovišti snižovat nároky na asistenty pedagoga a požadavky na redukování učiva a v neposlední řadě vracet kluky z dětského domova zpět do rodin, kde je to možné.

– Mgr. Přemysl Mikoláš, psycholog, 27. 9. 2019

logo IPDAR – Institut psychoterapie dětí a rodičů