O Institutu psychoterapie dětí a rodičů

Naše vize

Institut psychoterapie dětí a rodičů, zkráceně IPDAR, byl založen dne 2. 2. 2015 Petrem a Martinou Pöthe.

Cílem IPDAR je vzdělávání v oblasti psychoterapie a psychologické a sociální péče o děti a dospívající.

Kurzy

Cílem kurzů IPDARu je předávání a výměna teoretických znalostí a praktických zkušeností v oblasti individuální psychoterapeutické péče o děti a dospívající.

Vzdělávání je inspirované zejména znalostmi a zkušenostmi lektorů, jejichž praxe je založena na porozumění psychické realitě klienta a vztahové dynamiky mezi klientem a terapeutem. Lektoři vycházejí z předpokladu, že cílem psychoterapeutické pomoci klientovi je dosažení psychické změny. Za nositele a zdroj psychické změny při tom nepovažují žádnou teorii, techniku ani předmět, ale především terapeutický vztah.

Řekli o nás