Peter Pöthe, portrét

MUDr. Peter Pöthe

Dětský psychoanalytický psychoterapeut a psychiatr 

Oblasti zájmu

 • Psychické zdraví dětí a dospívajících 
 • Emoční a sociální vývoj dětí
 • Raná péče
 • Psychická traumatizace 
 • Emoční deprivace 
 • Sexuální zneužívání 
 • Psychoterapie rodičů 
 • Náhradní rodinná péče 
 • Výchovné a vztahové problémy v rodině
 • Před a porozvodová péče  
 • Sociálně-právní ochrana dětí 
 • Práva dětí ve zdravotnických, sociálních a vzdělávacích institucích 
 • Děti a rodiny na útěku před válkou a násilím 

Odborné činnosti

 • 25 let samostatné psychoterapeutické praxe s dětmi, rodiči a dospělými
 • Vzdělávání studentů a odborníků v oblasti psychického vývoje a zdraví dětí 
 • Přednášení na domácích a zahraničních konferencích 
 • Odborná publikační činnost v časopisech a několika autorských monografiích
 • Účast v podcastech zaměřených na duševní zdraví a vývoj dětí  
 • Osvětová mediální činnost 
 • Člen multidisciplinárních týmů duševního zdraví dětí
 • Individuální a skupinové supervize psychoterapie dětí 
 • Garant a lektor kurzů Vztahové a vývojové terapie dětí v ČR a SR 
 • Člen redakční rady časopisu Aplikovaná dětská psychoanalýza (www.adpsa.cz)  
 • Dobrovolnická činnost v oblasti péče o děti na útěku před válkou a rasovým násilím

Odborná kvalifikace

 • Studium všeobecného lékařství 1986-1993 / UPJŠ Košice, 1.LFUK Praha, 
 • Klinické stáže z psychiatrie na University of Edinburgh (UK), Harvard Medical School (USA), 1990, 1991. 
 • Sekundární lékař Psychiatrocké kliniky VFN v Praze, 1993-1995
 • Vedoucí analytické skupiny a Krizového centra Linky bezpečí a 1995-1999
 • Soukromá psychiatrická a psychoterapeutická praxe 1999-dodnes
 • Kurzy v telefonické a krizové intervence 1995-1998
 • Atestace z obecné psychiatrie 1995
 • Specializovaná atestace z dětské psychiatrie 1998
 • Výcvik dětské psychoanalytické psychoterapie u České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPP) 1995-1999
 • Zakladatel a jednatel Institutu Psychoterapie Dětí a Rodičů, sro (IPDAR) 

Publikace

Vývojová a vztahová terapie dětí, knižní obálka

Vývojová a vztahová terapie dětí

Peter Pöthe shrnuje ve své knize zkušenosti z více než dvacetileté terapeutické práce s dětmi. Opírá se přitom o aktualizované znalosti a praktické zkušenosti s dětskými klienty, jejich rodiči i s odbornými pracovníky. Autor se specificky věnuje podrobnému „technickému“ popisu terapeutického procesu od začátku po jeho ukončování.

Portál, 2022
Síla nevysloveného, knižní obálka

Síla nevysloveného

Peter Pöthe popisuje a komentuje průběh léčby pěti dětí a dospívajících v rozmezí jednoho kalendářního roku. Publikace je napsaná odborně fundovaně, současně však poutavě a srozumitelně, díky čemu může sloužit nejen jako manuál psychoterapie dětí, ale poskytne i literární zážitek. Užitek z ní může mít široká čtenářská obec, odborníci pracující v oblasti psychologické péče o děti, studenti psychologie, rodiče i zájemci o psychoterapeutické příběhy.

Portál, 2020
Emoční poruchy v dětství a dospívání, knižní obálka

Emoční poruchy v dětství a dospívání

Traumatická zkušenost formuje každého člověka již od okamžiku jeho narození. Moderní psychoanalýza přináší východiska pro klinickou práci a terapii v mnoha oblastech duševního zdraví dětí. Autor se snaží předat přístupnou a zajímavou formou co největší množství informací z oblasti psychoanalýzy dětí a dospívajících, vývojové psychologie a psychiatrie.

3. rozšířené vydání
Grada, 2020
Psychoterapie dítěte, obálka

Psychoterapie dítěte: Případ šestiletého chlapce.

Jedinečná publikace je autentickým a komentovaným záznamem psychoanalyticky orientované psychoterapie šestiletého chlapce. Případ chlapce zasaženého smrtí v rodině se odvíjí od prvního povědomí autora o potřebě odborné pomoci a končí návštěvou po dvou letech ukončení terapie. Knihu jistě ocení psychiatři, psychoanalytici psychoterapeuti, pediatři, sociální pracovníci i etopedi.

Grada, 2011
Dítě v ohrožení, obálka

Dítě v ohrožení

MUDr. Petr Pöthe se jako psychiatr působící na Lince bezpečí denně setkává s neštěstím těch nejzranitelnějších – dětí. Linka bezpečí řeší měsíčně desítky konkrétních případů akutního nebo dlouhodobého ohrožení tělesného a psychického zdraví dětí a dospívajících. Autor v této knize tlumočí svá setkání s ohroženými dětmi s nadějí, že nám pomůže chápat jejich strádání a tím i nacházet cesty k řešení jejich problémů.
2. rozšířené vydání
1999, G plus G