MUDr. Peter Pöthe

Dětský psychoanalytický psychoterapeut a psychiatr 

Oblasti zájmu

 • Psychické zdraví dětí a dospívajících 
 • Emoční a sociální vývoj dětí
 • Raná péče
 • Psychická traumatizace 
 • Emoční deprivace 
 • Sexuální zneužívání 
 • Psychoterapie rodičů 
 • Náhradní rodinná péče 
 • Výchovné a vztahové problémy v rodině
 • Před a porozvodová péče  
 • Sociálně-právní ochrana dětí 
 • Práva dětí ve zdravotnických, sociálních a vzdělávacích institucích 
 • Děti a rodiny na útěku před válkou a násilím 

Odborné činnosti

 • 25 let samostatné psychoterapeutické praxe s dětmi, rodiči a dospělými
 • Zakladatel a jednatel Institutu Psychoterapie Dětí a Rodičů, sro (IPDAR)
 • Vzdělávání studentů a odborníků v oblasti psychického vývoje a zdraví dětí 
 • Přednášení na domácích a zahraničních konferencích 
 • Odborná publikační činnost v časopisech a několika autorských monografiích
 • Účast v podcastech zaměřených na duševní zdraví a vývoj dětí  
 • Osvětová mediální činnost 
 • Člen multidisciplinárních týmů duševního zdraví dětí
 • Individuální a skupinové supervize psychoterapie dětí 
 • Garant a lektor kurzů Vztahové a vývojové terapie dětí v ČR a SR 
 • Člen redakční rady časopisu Aplikovaná dětská psychoanalýza (www.adpsa.cz)  
 • Dobrovolnická činnost v oblasti péče o děti na útěku před válkou a rasovým násilím

Odborná kvalifikace

 • 1999–dnes
  Soukromá psychiatrická a psychoterapeutická praxe
 • 1998
  Specializovaná atestace z dětské psychiatrie
 • 1995–1999
  Vedoucí analytické skupiny a Krizového centra Linky bezpečí
 • 1995–1999
  Výcvik dětské psychoanalytické psychoterapie u České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPP)
 • 1995–1998
  Kurzy v telefonické a krizové intervenci
 • 1995
  Atestace z obecné psychiatri
 • 1993–1995
  Sekundární lékař Psychiatrické kliniky VFN v Praze
 • 1990, 1991
  Klinické stáže z psychiatrie na University of Edinburgh (UK), Harvard Medical School (USA)
 • 1986–1993
  Studium všeobecného lékařství / UPJŠ Košice, 1. LFUK Praha