MUDr. Peter Pöthe

Oblepené krabičky cigaret jako nástroj prevence kouření

Evropská komise rozhodla, že proti, nesporně škodlivému, kouření bude bojovat tím, že na krabičky nalepí obrázky vnitřností člověka údajně postiženého kouřením. Nechci komentovat skutečnost, že přímou souvislost mezi jakoukoli nemocí,  a účinkem jedů, které kuřák z cigaret vdechuje, zatím nelze 100% prokázat. Zajímá mě spíš odůvodnění tohoto opatření, které prý odradí děti a mladistvé od toho, aby si zapálili.

Oblepit krabičku cigaret odpornými obrázky mi přijde jako zjevná hloupost. Podle mne to neodradí ani kuřáky, ani děti. Kuřáky proto ne, že už jsou závislí, a děti proto ne,  že , navzdory všeobecnému mínění, děti vůbec nejsou hloupé. Naopak, hloupost, jaká stát k podobným pokryteckým krokům vede, je uráží a povzbuzuje ještě k většímu vzdoru a nedůvěře k tomu, co jim dospělí tvrdí. To, co tedy dětem a mladistvým na tomto postupu nepomáhá, ale dokonce je  poškozuje, je pokrytectví dospělých autorit. Ty, na jedné straně cigarety vyrábějí a prodávají, na druhé straně varují, že cigarety zabíjejí. Co si o tom má nějaký veselý mladý kluk nebo holka myslet? Že jsme, my dospělí, asi idioti, lháři anebo pokrytci? Nevím co je lepší.

Kladu si taky otázku, jak odradíme děti od kouření, když, nedej Bože, odporné fotky na krabičkách  nebudou fungovat. Navrhuji nainstalovat do každé krabičky miniaturní elektrické zařízení, které by při každém otevření krabičky, tedy až po zakoupení a odvedení daně, dalo mladistvému elektrický šok.

U laboratorních zvířat  to zaručeně funguje.