MUDr. Peter Pöthe

Osnova přednášky na konferenci Pěstounství jako profese, 23.6.2015

Význam vztahu v raném věku dítěte, přednáška na konferenci Pěstounství jako profese, dne 23.6.2015, Pardubice, org.MPSV
Osobnost a psychické zdraví

•Bio-psycho-sociální zdraví

•Psychické poruchy
•Klinické kategorie, symptomyZralá vs.nezralá osobnost
•Harmonický vs.disharmonický vývoj
•Deprivace, CAN, trauma
•Vztahové trauma…
Počátky myšlení a cítění dítěte
•Vývoj mozku v děloze
•První emoce
•Emoce po narození
•Negativní emoce
•Toxický stres
•Pozitivní emoce
•Růst mozku
Význam mozku
•Biosociální orgán
•řijímání a zpracování vnějších a vnitřních podnětů
•Pravý mozek
•Limbický systém
•Centra pro emoce
•Paměť
•Kritické periody vývoje a růstu mozku
•Funkční oblasti mozku
Vývoj  mozku
•Kritická období
•Rapidní růst-pozdní těhotenství do 18.24.mesice
•Významné změny 8.týden-změny visuální kortex.
•Orbitofrontální lalok
•Komunikace matky a dítěte v raném věku
Význam vztahu
•Přežití
•Regulace emocí
•Autoregulace emocí
•Porozumění sobě a jiným
•Přizpůsobení se změně vnějšího prostředí
•Růst
Formování struktur mozku
•Vývoj mozkových struktur
•synaptické spoje v okcipitální oblasti jsou modifikované vizuálními vjemy. Tyto vizuální podněty jsou především výsledkem výrazu matky v jejím obličeji, ve kterém se odrážejí její emoce.
•Max.2.měsíc
•Z očí do očí…co se v nich odráží
•Základní model sociálních interakcí v mozku
•Intersubjektivita
Raný vztah
•Proto-attachment-první sociální kontakty
•Vzájemné pohledy
•Synchronicita
•Rezonance
•Regulace
•Pozornosti
•Emocí
•Self-prožitek sebe sama
Emoční vazba
•Vznik a vývoj
•Zkušenost dítěte
•Regulace emocí
•Adaptace na stres
•Psycho-biologický korelát bezpečné vazby
•Organizovaná vs. Desorganizovaná vazba
Rané vztahové trauma
Limbický systém-orbitofrontální lalok, ANS,
•Krátkdodobý účinek Alarm
•Sympatikus, zvýšený metabolismus
•Dlouhodobý účinek Parasympatikus- Disociace, snížený metabolismus
Desorganizovaná/desorientovaná emoční vazba (D typ vazby)
•Podmínky vzniku D vazby
•CAN
•Hraniční/borderline matky, impulizvní, děsivé, nepředvidatelné
•Deprivace
•Traumatizace
Desorg.vazba/rané vztahové trauma- Dlouhodobé následky 1
•   Overarousal/ inhibition (disociation)- extrémy v emočním prožívání a chování
•Ztažení se do sebe, zastavení růstu, regrese…vyhýbání se, inhibice pozornosti, otupění,
•Prázdný pohled, apatie,
•Inhibice růstu a objevování 
•Deficit pozornosti,  kognice, intelektu, mentalizace
Desorg.vazba/rané vztahové trauma- Dlouhodobé následky 2
•Sociální inhibice podřizování se
•odpojení se, snížení zpracování vnějších informací, snížený růst pravého mozku
•Sociálně-patoligické chování
•Odehrávání , obranná agrese, nedůvěra,
•Snížená empatie
Desorganizovaná vazba/rané vztahové trauma- Dlouhodobé následky  3
•Dysregulace emocí
•STUD, VZTEK, ROZRUŠENÍ, HNUS, PANIKA, BEZMOC, ZOUFAKSTVÍ, STRACH…

Porucha paměti/ učení IMPLICITNÍ PAMĚŤ

„nevnímá“

•Porucha testování reality– VNITŘNÍ REALITA vs.VNĚJŠÍ REALITA .
•Nezralé psychické obrany- prijekce, PI, popření, disociace, štěpení
•Klinické a sociální důsledky raného vztahového traumatu 4
•Viscerální odpověď- sympatikus, parasympatikus…somatické nemoci,
•Deficit mentalizace u dosp.Reflective self function—rizika, krimininalita, sebepoškozování…

Klinické a sociální důsledky raného vztahového traumatu 

•ZVÝŠENÁ POTŘEBA VNĚJŠÍ REGULACE—provokování hranic, agrese, autoagrese
•Nedostatek internalizace
•Fungování AKCE- REAKCE
•Externalizující poruchy—poruchy chování, pozornosti, socializace, empatie…, agrese, násilí,
•Nízké sebevědomí, sebeúcta, narcistické obrany, deprese, úzkost….
•Poruchy osobnosti – hraniční, antisociální, narcistická….