MUDr. Peter Pöthe

Výchova ke zdraví

Většina preventivních programů zaměřených na děti, ale i na dospělé, vychází z předpokladu, že zdraví je největší  hodnota, kterou člověk má. Generacím dětí je již od školky vtloukáno do hlavy, jak si mají na sebe dávat pozor, jak se mají chránit, před bacily, úrazy a různými chemickými jedy, které poškozují jejich zdraví, nebo dokonce jejich životy. Generace odborníků, vědců, lékařů,  hygieniků či pedagogů a rodičů opakovaně tvrdí a zřejmě i věří tomu, že hrozba nemocí nebo úrazů je pro děti, (dokonce) i pro dospívající dostatečnou a účinnou motivací k ochraně svého zdraví, k opatrnosti a vedení tzv.zdravého životního stylu.

Osobně si při tom těžko představím dítě, které by si mylo pravidelně zuby, nebo si odepíralo čokoládu, aby nemělo kazy, a pokud to tak nějaké dítko říkalo, bylo to buď chvilkové (např.po návštěvě zubaře) anebo neauntetické, čili falešné tvrzení. A nevzpomínám si ani na žádného adolescenta, který by si odepřel sdílenou cigaretu, kvůli tomu, aby nedostal rakovinu. Pro každého myslícího člověka jsou totiž varování a obrázky černých plic na krabičce nevěrohodné ve světle vlastních zkušeností ať už v rodině nebo na sobě. Ale i kdyby adolescent přepjatým varováním dospělých uvěřil, předpokládám, že mnohem více, než na jeho zdraví mu v daném životním období záleží na tom, jak vypadá před svými vrstevníky, čili jakou hodnotu pro ně a tím i pro sebe má.

Pokud dítě či dospívající žádnou velkou hodnotu v sobě nevidí, protože se k němu rodiče či okolí chovají přezíravě, nebo jej dokonce chtějí připravit o existenci (ať už symbolicky nebo doslova), varování před ztrátou zdraví, nebo dokonce života, pro něj nemá žádný smysl, naopak, riziková aktivita je pro něj ještě přitažlivější. 

Jsem toho názoru, že pokud se děti či dospívající chovají k sobě “zodpovědně”, dělají to obvykle z potřeby zalíbit se svým rodičům, nebo vrstevníkům, anebo z potřeby vyhnout se trestu, a jejich odmítnutí. Pokud děti mají mít pocit vlastní hodnoty, potřebují autority, které o ně mají autentický a nehraný zájem, potřebují dospělé, které si je všímají, kterým záleží na tom, co se s nimi děje, co dělají, jak se chovají, a hlavně  to, zda jsou zdravé a v bezpečí.

Ale i po té, co toto ujištění mají, pojem “zdraví” jim nemusí nic moc říkat. Pokud nejsou přímo nebo nepřímo (například přes sourozence) konfrontované s akutními projevy nějakého onemocnění, je zdraví stejně abstraktní a neuchopitelnou kategorií, jako třeba “budoucnost” nebo “mír”.  A je to tak v pořádku. Kdyby si děti myly ruce nikoli kvůli svým rodičů (v dobrém nebo negativním smyslu) ale kvůli strachu z konkrétních nemocí, hrozilo by, že se z nich brzo stanou pacienti s kompulzivně-obsedantní poruchou. Strach u dětí totiž není abstraktní, ale má vždy bezprostřední a konkrétní podobu. Vyvolávání strachu u dětí tedy může vést k tomu, že se budou bát pořád, anebo se nebudou bát ničeho, protože se pro ně dospělí stanou nevěrohodnými. Obě tyto možnosti nakonec mohou vést ke generalizované úzkosti s následkem opoždění přirozeného emočního a intelektuálního růstu.

Děti  potřebují mít kolem sebe dospělé, kteří jsou schopni vnější realitu vnímat a interpretovat diferencovaně, nikoli totalitně nebo  hraničně. Jenom tak se pro vnější svět může stane přitažlivým místem, kam chtějí patřit, s kterým se mohou identifikovat a tvořivě jej měnit.

Důležitější, než vychovávat děti ke zdraví, mi přijde vést je k respektu k sobě a k jiným. Tento respekt však nelze natrénovat ani naučit, nýbrž jenom získat prostřednictvím setkání s věrohodnými dospělými a vnějším světem, který je pro ně, řečeno psychoanalytickou terminologií “dobrým objektem”, objektem, který je více dobrý, než špatný, tedy více bezpečný, než ohrožující.