Category: IPDAR Program

Kurz doplňuje a navazuje na publikaci “Vývojová a vztahova terapie dětí”, která vyšla na sklonku roku 2022 v nakladatelství Portál. Během interaktivních seminářů se budou probírat nové objevy v oblasti formování a fungování CNS, teorie psychické změny, psychoanalytické koncepty emočního vývoje a technické parametry psychoanalytické, psychodynamické, vztahově a vývojově orientované dětské psychoterapie. Důraz bude kladen na praktické propojení výzkumných a empirických konceptů s konkrétní psychoterapeutickou a poradensko-konzultační praxí. Během seminářů se budou průběžně probírat a supervidovat případy z praxe účastníků.

Jak se současná doba promítá do individuálních osudů a osobností dorůstajících generací.
Jaké výzvy je a nás čekají v pozici terapeutů a rodičů v nejbližších letech a desetiletích.
Jakou roli v individuálním vývoji jedince a společnosti sehrává trauma a jak trauma mění naše vnímání sebe a budoucnosti.
Těmto a dalším souvisejícím tématům se bude věnovat naše druhá konference.

Kurz je plně obsazen.

Další vzdělávací kurz vývojové psychoterapie dětí a dospívajících. Kurz doplňuje a navazuje na publikaci “Vývojová a vztahova terapie dětí”, která vyšla na sklonku roku 2022 v nakladatelství Portál. Během interaktivních seminářů se budou probírat nové objevy v oblasti formování a fungování CNS, teorie psychické změny, psychoanalytické koncepty emočního vývoje a technické parametry psychoanalytické, psychodynamické, vztahově a vývojově orientované dětské psychoterapie. Důraz bude kladen na praktické propojení výzkumných a empirických konceptů s konkrétní psychoterapeutickou a poradensko-konzultační praxí. Během seminářů se budou průběžně probírat a supervidovat případy z praxe účastníků.