Tag: Konference

Jak se současná doba promítá do individuálních osudů a osobností dorůstajících generací.
Jaké výzvy je a nás čekají v pozici terapeutů a rodičů v nejbližších letech a desetiletích.
Jakou roli v individuálním vývoji jedince a společnosti sehrává trauma a jak trauma mění naše vnímání sebe a budoucnosti.
Těmto a dalším souvisejícím tématům se bude věnovat naše druhá konference.