MUDr. Peter Pöthe

Poznámky k PA terapii dětí XXXIX

Video o dvojí vyjímečnosti https://www.youtube.com/watch?v=hjsgUKoNa9c&feature=share

S dětmi obdařenými vyjímečným nadáním a zároveň handicapem ve smyslu nějaké psychiatrické diagnozy (ADHD. poruchy chování, Aspergeruv sy,…) anebo s tělesným handicapem, se v terapii setkávám nejčastěji z důvodu jejich narcistiské traumatizace a deficitu v důsledku jejich odmítání, nepřijetí nebo týrání ve školním kolektivu nebo někdy i v rodině.