Tag: Článek

Archiv mých článků z roku 2011
Archiv mých článků z ledna–dubna 2012
Člověku, na rozdíl od většiny živočichů, nestačí, aby byly uspokojovány jeho tělesné potřeby. K tomu, aby fungoval jako člověk, potřebuje mít identitu, místo mezi jinými lidmi, ve světě, ve své vnitřní realitě. Potřebuje zažít, že jeho existence má pro někoho smysl a také cenu. Tyto pocity nemůže získat nikde jinde než ve vztahu.
Představme sebe, jak v noci bloudíme v hlubokém lese. Ve tmě se snažíme najít, něco co by nám dalo směr. Hledáme cokoli, co by nám pomohlo identifikovat naši polohu. Naše smysly pracují naplno. Nis nám neunikne. Rozeznáváme i nepatrný stín, jasně slyšíme šumění listí i záchvěv větru.
Z klinických rozhovorů a terapií s “mými” adolescenty jsem nabyl dojmu, že snad neexistuje jiné období života, mimo stáří, kdy by bylo téma smrti člověku natolik blízké, jako v dospívání.
Nedávno jsem se setkal se svým kamarádem ze studií. Potkáváme se jednou, nebo dvakrát za rok. Naše setkání probíhají v přátelském duchu, ale zpravidla končí hádkou. Kamarád tvrdí, že nejsem schopen přijmout jiný názor a argumentovat.