Blog

Představme sebe, jak v noci bloudíme v hlubokém lese. Ve tmě se snažíme najít, něco co by nám dalo směr. Hledáme cokoli, co by nám pomohlo identifikovat naši polohu. Naše smysly pracují naplno. Nis nám neunikne. Rozeznáváme i nepatrný stín, jasně slyšíme šumění listí i záchvěv větru.
Z klinických rozhovorů a terapií s “mými” adolescenty jsem nabyl dojmu, že snad neexistuje jiné období života, mimo stáří, kdy by bylo téma smrti člověku natolik blízké, jako v dospívání.
Nedávno jsem se setkal se svým kamarádem ze studií. Potkáváme se jednou, nebo dvakrát za rok. Naše setkání probíhají v přátelském duchu, ale zpravidla končí hádkou. Kamarád tvrdí, že nejsem schopen přijmout jiný názor a argumentovat.